Bel ons: 0341- 843792 - 06-83442959

De Vorm Trainingen: ziekteverzuim en ziektepreventie

Ziek personeel is een directe aanslag op de winst van een onderneming. De kosten gaan door terwijl er minder tot geen productiviteit is, en bij langdurige afwezigheid moet zelfs voor vervanging worden gezorgd waardoor de kosten hoog kunnen oplopen. Natuurlijk is enig ziekteverzuim niet geheel te vermijden en hoort dit bij de bedrijfskosten. Wanneer we echter alles doen om onze winst te maximaliseren, kan het investeren in het terugdringen van ziekteverzuim worden gezien als een reguliere investering met het verhogen van de winst als doel. De Vorm Trainingen helpt u met het terugdringen van ziekteverzuim en werkt aan ziektepreventie.

Ziekteverzuim terugdringen

Ziekteverzuim kan een aantal oorzaken hebben, welke direct verband kunnen hebben en herleidbaar kunnen zijn naar interne processen van de onderneming; een te hoge werkdruk, gebrek aan communicatie of geschillen onder het personeel. Wanneer deze zaken worden verbeterd ontstaat er naast een lager ziekteverzuim, een grotere productiviteit. Ziekteverzuim komt tevens voor door lifestyle issues en privéproblematiek welke doorwerken op de werkvloer. Door onze oplossingsgerichte aanpak kunnen wij u ondersteunen om uw bedrijfsdoelstelling te realiseren. De Vorm Trainingen helpt u om op een positieve en sociale manier winst uit uw onderneming te genereren.

Wij bieden verschillende mogelijkheden voor ziekteverzuimpreventie met onze bedrijfstrainingen, sportieve en teambuilding programma’s. Conflict Coaching Lifestyle coaching

Ziektepreventie

Bij de Vorm Trainingen leggen wij, in het kader van ziektepreventie, tevens nadruk op bewegen tijdens het werk. Een belangrijk onderdeel daarvan is ons concept Training at Work, welke erop gericht is om tijdens het werk zoveel mogelijk te bewegen op de eigen werkplek.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat langdurig zitten op het werk aanzienlijke ziekterisico’s met zich meebrengt. Zelfs al sport u tweemaal in de week, dan is de norm van 30 minuten matig intensief bewegen per dag niet gehaald en heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekte en diabetes type 2

Kijk bij Training at Work voor meer informatie.

Langdurige ziekte

De Vorm trainingen kan u ondersteunen bij langdurige ziekteprocessen welke een basis hebben in psychologische factoren. Dit kunnen zijn lifestyle problematiek, stress verzuim, burn-out, of ander factoren zijn die samenhangen met dit thema. Wij bieden u geheel kosteloos en vrijblijvend de mogelijkheid vraagstukken op dit gebied aan ons voor te leggen. Contact

Hieronder vindt u een paar mogelijkheden om ziektegevallen met een achtergrond in psychologische problematiek te benaderen.

Lifecoaching

Bij Lifecoaching worden er gesprekken gevoerd met als doel inzicht te verschaffen in het eigen functioneren. We gaan op zoek naar de belemmeringen, maar ook juist  de mogelijkheden van de betrokkene. Het basisuitgangspunt van De Vorm Trainingen is dat de betrokkene alle mogelijkheden tot verandering in zichzelf meedraagt. De coach is er om deze te motiveren en te begeleiden in dit veranderingsproces. Lifecoaching kan effectief zijn bij zeer uiteenlopende klachten.

Running als Therapie

Running als therapie is een mix van sportieve en inzichtgevende oefeningen. Tijdens het lichamelijk in beweging komen wordt de deelnemer uitgenodigd te communiceren over de problematiek welke hem/haar belemmert in het functioneren. Deze vorm van persoonlijke ontwikkeling werkt zeer goed bij mensen met klachten van somberheid en depressiviteit, dan wel die zichzelf ervaren als zijnde vastgelopen in werk en/of privé.Running as Therapie

De Vorm Inspiratie wandelingen

Inspiratie wandelingen zijn bij uitstek geschikt voor het contact maken met de diepere lagen van het onderbewuste. In de wandelingen kunnen persoonlijke vraagstukken worden geëxploreerd op een rustige en inzicht verschaffende manier. Door de begeleiding van een ervaren coach kan direct op de materie worden ingegaan. Een inspiratie wandeling kan een goede opstap zijn voor een aantal coaching gesprekkenInspiratiewandelingen

Regelmatig worden er combinaties gebruikt van verschillende methodes om tot het gevraagde resultaat te komen.

Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking met De Vorm Trainingen.

Share This: