Bel ons: 0341- 843792 - 06-83442959

Conflict Coaching

Conflicten zijn er in alle soorten en maten van kleine meningsverschillen tot grote conflicten.

Conflicten hoeven niet altijd slecht te zijn en kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten of verhoudingen. Dragen ze echter niets bij aan de verbetering van een situatie, dan kunnen ze grote gevolgen hebben en wel in negatieve zin.

Voor De Vorm Trainingen Conflict Coaching zijn conflicten ruwweg te verdelen in privé conflicten en zakelijke conflicten.images (2)

Privé conflicten kunnen bestaan in relationele sfeer met bijvoorbeeld geliefden, kinderen, familie of vrienden.

Zakelijke conflicten kunnen bestaan tussen ondernemers onderling of met cliënten, danwel in de relatie  van werkgever en werknemer of met werknemers onderling. De Vorm Trainingen Conflict Coaching is allereerst gericht op conflicten in de zakelijke sfeer. Werknemers welke moeten samenwerken kunnen nogal verschillen van elkaar. Vrienden kies  je, een partner kies je. Collega’s kiezen elkaar niet maar moeten wel overdag meer tijd met elkaar doorbrengen dan dat ze dit gemiddeld met hun familie of partner doen.

Dit vraagt om een goede communicatie, wederzijds respect en doortastende leidinggevenden. Helaas zijn de inspanningen soms niet voldoende en ontstaan er conflicten. Eerst zijn het kleine irritaties welke steeds groter worden, waarbij men zich realiseert dat er niet veel aan de situatie kan worden veranderd (je kunt de relatie niet verbreken). Vanuit zo’n situatie kunnen makkelijk onderhuidse conflicten ontstaan, die als een veenbrand door de organisatie kunnen woekeren, waarin anderen worden betrokken en er kampen ontstaan.

Dit alles kan zeer contraproductief werken. Men deelt informatie niet of werken niet meer goed samen tot aan het saboteren van elkaars werk toe. Deze problematiek blijft in het begin vaak onder de radar van de leidinggevende of werkgever en kan veel financiële schade veroorzaken. Worden de zaken wel duidelijk, dan blijkt dat dit het werkplezier en de motivatie van andere werknemers aantast. Dit kan eenvoudig leiden tot ziekteverzuim van betrokkenen en derhalve voor een aanzienlijke kostenpost voor de onderneming.

images (6) Vaak is het zo dat een bovenbeschreven situatie ontstaat vanwege kleine aanleidingen en irritaties waar niet over wordt gecommuniceerd, wat dan uiteindelijk zou kunnen escaleren. De aanpak van De Vorm Trainingen Conflict Coaching is er op gericht om de communicatie op gang te brengen in een open dialoog. In de training laten we zien en ervaren, wat de gevolgen zijn van conflicten op de werkvloer waardoor het levensplezier van alledag wordt beïnvloed, en wat de gezondheidsrisico’s zijn van deze stressvolle situaties.

Verder zijn er mogelijkheden om middels op persoonlijke ontwikkelingsgerichte trainingen  en coaching, meer inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Dit kan op individueel niveau maar ook in groepsverband.

Uiteindelijk neemt iemand altijd zichzelf mee naar de werkomgeving. De persoonlijke ontwikkeling van een persoon hoeft geen verband te houden met zijn vaardigheden, maar heeft er wel grote invloed op.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met ons. Wij komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek.

images (5)

Share This: