Onbewust leren is effectiever

Uit steeds meer onderzoek wordt duidelijk dat het onbewuste veel belangrijker is dan het bewuste bij het ontstaan van gedrag. Helaas weten veel onderwijsinstellingen, politici en managers dit niet weten of passen ze deze nieuwe kennis niet toe.

 

Het onbewuste kan meer dan het bewuste.

Als iets te complex wordt, kan ons bewuste het niet aan. Onze hersenen hebben maar een heel beperkte capaciteit hebben om bewust dingen te verwerken. We maken daardoor veel fouten. Ons bewuste kan bovendien niet alle soorten informatie verwerken; het kan alleen maar iets met de dingen die je met taal kunt uitdrukken. Dat is geen probleem bij het nemen van een eenvoudige beslissing, bijvoorbeeld als je een computer wilt kopen die moet voldoen aan bepaalde specificaties. Bij ingewikkelde beslissingen zoals het kopen van een huis of het kiezen van een partner leidt het onbewuste tot veel betere resultaten. Ons onbewuste heeft juist een hele grote verwerkingscapaciteit. Het kan ook nietverbale aspecten als emoties meewegen. Vaak zijn die veel belangrijker. Bovendien werkt je onbewuste door terimages (4)wijl je dat niet merkt. Zo kun je een paar dagen later opeens een bepaalde intuïtie krijgen.

 

Wat kunnen we met deze inzichten?

Je kunt het onbewuste veel meer in zetten, terwijl je met het bewuste andere dingen doet. Geef bijvoorbeeld leerlingen een opdracht en laat ze vervolgens heel andere dingen doen. Als je er de volgende dag op terugkomt, heeft het onbewuste zijn werk gedaan. Sommige mensen doen dit uit zichzelf. Ik heb al verschillende ervaren managers horen zeggen dat ze ’s avonds nog wat dingen doornemen, er dan niet meer over nadenken, om de volgende dag een beslissing te nemen. Dat is heel slim. Het tweede dat je zou kunnen doen, is beter beseffen dat het bewuste denken helemaal niet zo goed is. We leren nu, zeker in studies als bedrijfskunde en economie, dat je beslissingen weloverwogen na wikken en wegen neemt, liefst na Versie 1.0, Onbewust leren is effectiever 2 (2011), Peter Schenkeveld gebruik van allerlei ingewikkelde instrumenten om tot rationele afwegingen te komen (decision tools). Mensen zouden moeten weten dat deze aanpak verre van zaligmakend is. Bij complexe beslissingen is een nachtje slapen veruit de beste beslisstrategie.

 

De illusie van eerst denken dan doen.images (9)

Wij gaan er vaak van uit dat we eerst een bepaalde keuze maken en dan gaan handelen. In werkelijkheid volgen bewuste keuzes altijd op gedrag. Ons gedrag wordt vooral door onbewuste processen bepaald. Mensen bedenken achteraf redenen voor hun gedrag. Ik hoor het ervaren managers ook wel zeggen: eerst neem ik een beslissing, daarna verzin ik er wel de argumenten bij die mijn aandeelhouders willen horen. Als complexe beslissingen genomen moeten worden kis het aan te raden om voldoende tijd te nemen, je gevoel te volgen, de beslisisng die opkomt te volgen en later je redenering erbij te bedenken. Dit wel op voorwaarde dat je ervaring hebt op het gebied waar de beslissing over gaat. Als je helemaal nieuw bent in een functie of vak, kun je niet op je onbewuste vertrouwen en ook niet op je bewuste trouwens. Je onbewuste en je bewuste werken het beste als je over veel kennis en ervaring beschikt.

 

Priming als beïnvloedingsstrategie

Veel gedrag komt voort uit allerlei positieve associaties in ons hoofd. Als we iets positief waarderen, zijn we eerder geneigd het te doen. Die positieve associaties kun je mensen bijbrengen, bijvoorbeeld door heel eenvoudige oefeningen op de computer. Mensen die allemaal positieve woorden gecombineerd hebben met Marokkanen, blijken daarna positiever te staan ten opzichte van deze bevolkingsgroep en minder te discrimineren. Een ander voorbeeld van priming is een woord als concentratie op een flap zetten. Zonder dat je het uitlegt heeft het effect.download (5)

 

Het nut van reflectie

Het enige voordeel van reflecteren is dat je bewustzijn begrijpt wat je doet. Als je het zelf begrijpt kun je het ook aan andere mensen uit leggen. Versie 1.0, Onbewust leren is effectiever 3 (2011), Peter Schenkeveld Verder is de vraag of mensen kunnen reflecteren niet zo beangrijk. Dat reflecteren leren zou bevorderen is kletspraat. Sterker nog, als je dingen onbewust heel goed kan, dan kan reflecteren zelfs schadelijk zijn, omdat het de boel weer verstoort. Als iemand iets onbewust heel goed kan en je vraagt hem daar tijdens zijn handelen bewust op te reflecteren, dan nemen zijn prestaties zelfs af.

 

Bewust beïnvloeden van gedrag

Kun je gedrag eigenlijk wel bewust beïnvloeden als het vooral door onbewuste processen wordt bepaald? Mensen bewust overtuigen met argumenten voert de boventoon, terwijl dat niet effectief is. De effectieve manieren om gedrag te beïnvloeden lijken we een beetje kwijtgeraakt te zijn in organisaties. Alleen marketing- en reclamemensen snappen hoe het werkt. Veel cursussen richten zich op het bewuste. Een trainer die mensen twee dagen toespreekt heeft allemaal niet zo’n zin. Het heeft wel nut om als trainer te vertellen aan mensen wat je van ze verwacht, maar je moet niet het idee hebben dat een training dat gedrag vervolgens oplevert. Veel wezenlijke dingen in organisaties en ons maatschappelijk leven zijn te ingewikkeld om via het bewuste te leren. Onbewust leren is dan veel effectiever, hoewel het wel wat trager gaat. Ik beschouw imiteren als een zeer effectieve manier van onbewust leren. We nemen onbewust enorm veel waar. Bij het aanleren van ingewikkelde taken en functies is meekijken vaak de enige manier. Ervaren mensen doen het heel goed, maar kunnen het niet uitleggen. Leren via de meester-gezelconstructie zou eigenlijk weer meer moeten worden toegepast. Het meest effectief is het veranderen van de omgeving. Je moet mensen belonen voor het gewenste gedrag. Straffen helpt niet zo veel, blijkt uit steeds meer onderzoek.download (7)

Bron(2011), Peter Schenkeveld

Bron:http://www.sensybp.nl/

 

Share This: