Wat zijn bestrijdingsmiddelen?

Onder bestrijdingsmiddelen wordt verstaan zowel de gewasbeschermingsmiddelen als de biociden. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen planten en gewassen tegen onkruid, ziekten en plagen. Biociden worden gebruikt ter bestrijding van ongewenste organismen zoals bacteriën, virussen, knaagdieren en insecten.

Verontrustende feiten over bestrijdingsmiddelen

 

Feit #1: de NVWA publicatie uit 2013 over Nederlandse fruittelers en veelvuldige overtreding

De NVWA constateerde in juli 2013 nog dat Nederlandse fruittelers te vaak verboden (verboden als in “niet toegestaan”) middelen gebruiken om hun fruitgewassen te beschermen tegen insecten en ziektes. Dit bleek uit de jaarlijkse controle onder 100 van de in totaal 3.200 telers. Let wel: bij circa 33% (!) was er sprake van een overtreding door het gebruik van niet toegelaten middelen. Ook is de administratie vaak niet op orde. Tip: lees ook het artikel wat ik hier eerder over schreef: Amper bestrijdingsmiddelen op groente en fruit?1)

 

Feit #2: de NVWA publicatie van 2015 dat 1 op de 10 boeren in de fout gaat

Recenter werd door de NVWA gepubliceerd (februari 2015) dat 1 op de 10 boeren in de fout gaat met de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Een steekproef bij 300 akkerbouwers en 100 siertelers liet zien dat 10% respectievelijk 12% de regels onvoldoende kent of onjuist hanteert. Uit de inspecties bleek dat de bedrijven onbewust of door onzorgvuldigheid te vaak middelen gebruiken die niet in de teelt toegelaten zijn.

Lees verder : De Gezonderie

 

 

Share This: